Possible Enemalta power cuts in areas of Gozo on Wednesday

Possible Enemalta power cuts in areas of Gozo on Wednesday

Several localities in Gozo could be affected by maintenance work which is due to be carried out by Enemalta on on the electricity grid this Wednesday, Malta.

The company has advised that there is the chance of disruptions to the power supply this Wednesday, the 8th of August, in the following areas of Fontana, Munxar, Sannat and Xewkija:

Fontana 8.30am-12.30pm: TRIQ TAL- GHAJN, TRIQ GHAJN TUTA, PJAZZA L- GHEJJUN, SQAQ TA’ KAPUTT, TREJQET IX- XAGHRI , TRIQ TA’ MULEJJA , TREJQET WARA L-IDJAR, WIED IL- LUNZJATA and AREA DRAINAGE PUMP.

Munxar 8.30am-12.30pm: TRIQ IX- XLENDI.

Sannat 8.30am-12.00pm: TRIQ TAL- KALKARA, TRIQ IL- KALATI , TRIQ TA’ CENC, TRIQ TA’ DUN LUQA , TRIQ IL BARUMBARA TAL-BIES, TRIQ IL- PALAZZ PALINA and TRIQ TA’ SKERLA.

Xewkija 4.00am-7.15am: TRIQ TAL- EHBIEL, TRIQ IL- BENNEJJA, TREJQA IL-MITJAR, TRIQ L- IMGARR, TRIQ IL- MADONNA TAL-HNIENA, TRIQ TAL- HOROB, TRIQ SAN BERT, TRIQ DUN GREZZ FARRUGIA, TRIQ IN- NAGGARA, TRIQ IL- MANWALA, TRIQ IL BENNEJJA, TRIQ IL- BALLATA, PJAZZA TAL- BARMIL, TRIQ IR- ROTONDA, TRIQ GUZE’ D’ AMATO and TRIQ TAL-GIDI.

Back to: Malta Blog

Share for Malta!